top of page

Lelo Enigma Wave - triple stimulation massager

เครื่องกระตุ้ม จี สปอต และ คิตอริส

1. 3มอเตอร์อันทรงพลังให้ความรู้สึกที่ครอบคลุมทั้งภายในและภายนอก

2. 100% WATERPROOF

3.ใช้คลื่นเสียง ENIGMA Wave™ กระตุ้นคลิทอลอย่างรวดเร็วแต่อ่อนโยนโดยไม่ต้องสัมผัสกันโดยตรง

4.เครื่องกระตุ้นที่ยืดหยุ่น พร้อมการสั่นสะเทือนอันทรงพลังพิเศษที่ให้การกระตุ้น G-spot

5. 8 SETTINGS

Size 106 x 50 x 182 mm / 4.2 x 1.9 x 7.1 in

Insertable length 140 mm / 5.5 in

Lelo Enigma Wave - triple stimulation massager

฿9,690.00Price
    bottom of page