LELO Ina Wave 2

รหัสสินค้า : LELO Ina Wave_2

ราคา

8,270.00 ฿


8,990.00 ฿

 (-8%)
จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 8,270.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ความพิเศษของ WaveMotion™ เทคโนโลยีเฉพาะจาก LELO

เลียนแบบการเคลื่อนไหวเหมือนการนวด เน้นจุด จี-สปอต

พร้อมกระตุ้นคลิตอริสภายนอก เพิ่มความเร้าใจ ในเวลาเดียวกัน


อัพเกรดจากรุ่นเดิมด้วย 12 ระดับการสั่น

ที่แรงขึ้นกว่าเดิม 30%


ชาร์จเต็ม 2 ชม.

ใช้งานต่อเนื่องนาน 2 ชม.


Size : 200 x 65 x 45 mm / 7.9 x 2.5 x 1.7 in

Insertable Length : 110 mm / 4.3 in

Visitors: 368,934